Kontakt

Dragan Cvetković – Generalni Direktor
mob. : +381 63 849 8694
fax. : +381 21 841 465
e-mail : dcpeletc@gmail.com
Stanislav Cvetković  Rukovodilac Proizvodnje
mob. : +381 62 158 4538
e-mail : stanislav.cvetkovic@gmail.com

Adresa: Sonje Marinković 11, 21235 Temerin, Srbija.